תקנון האתר

תקנון  האתר אינטרנט מנדי טבעונות עד הבית

מנדי טבעונות עד הבית (להלן: “מנדי”) באינטרנט הוא מרכז קניות מקוון, באתר זה תוכלו לרכוש מצרכי מזון טבעוני קפוא טעים ואיכותי ואספקתם עד בית הלקוח.

התנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת הקניה במנדי באינטרנט כמו גם אילו מוצרים יסופקו לכם בפועל, האחריות על מוצרי המזון הטבעוני הקפוא המוצעים למכירה במנדי באינטרנט (ככל שיש להם אחריות כזו) ומועדי אספקתם, מהי מדיניות המחירים הנוהגת במנדי באינטרנט, כיצד תשוגר אליכם הזמנתכם, באילו תנאים אתם רשאים לבטל עסקאות שביצעתם באמצעות האתר ופרטים חיוניים נוספים.

הנכם מתבקשים, אפוא, לקרוא תנאים אלו בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינכם לבין מנדי. כדי לאשר את הסכמתכם לתנאי השימוש והרכישה, עליכם לסמן את התיבה המתאימה במסך ההזמנה.

אזורי חלוקה וסכום מינימום להזמנה

רשימת אזורי החלוקה מצוינים תחת לינק אזורי חלוקה ומשלוחים, יש לשים לב כי אזורים אלה מתעדכנים ומשתנים מדי פעם. יש לוודא כי הנכם נמצאים באזורי החלוקה הנ”ל טרם ביצוע ההזמנה.

סכום מינימום הזמנה מצוין בגוף ההזמנה מנדי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את סכום המינימום להזמנה. כפי שיקבע מעת לעת. לכל שאלה או הבהרה ניתן ליצור עמינו קשר כפי שמצוין ב”צוק קשר”.

 

מי רשאי לקנות באתר מנדי באינטרנט?

בכפוף להוראות תנאים אלה, כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף ו/או כפוף לתנאי מסלקה טרנזילה רשאים לרכוש מצרכי מזון טבעוני קפוא באתר מנדי באינטרנט, בתנאי שהשלימו את תהליך ההזמנה ומסרו את הפרטים המלאים והנכונים המתבקשים במהלכו, לרבות מספר תעודת זהות. כמו כן, כן מנדי רשאית, שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר מנדי באינטרנט – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מנדי לבטל את זכאותכם לבצע עסקאות באתר מנדי באינטרנט בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם בעת ביצוע ההזמנה באתר מנדי באינטרנט מסרתם במתכוון פרטים שגויים.

אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר מנדי באינטרנט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של מנדי.

אם השתמשתם בשירותי אתר מנדי באינטרנט לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

אם הפרתם את תנאי הסכם זה.

אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

זכרו: אם תמסרו פרטים שגויים במקרה כזה לא תהיה לכם כלפי מנדי ו/או מי מטעמה כל טענה, תביעה או דרישה.

 

מוצרים

..מנדי רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון של המוצרים באתר מנדי באינטרנט. אשר על כן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר מנדי באינטרנט במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר מנדי באינטרנט גם בעתיד. מנדי תפעל כדי להגדיל את היקף ומגוון המוצרים וסוגיהם, אולם אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימליים כלשהם. מנדי שומרת לעצמה את הזכות לספק כמות חלקית ממוצר מסוים או שלא לספק את המוצר כלל

ההזמנה, התשלום ודמי משלוח

בעת ההזמנה תסמנו את המוצרים הדרושים לכם לקנייה הנוכחית, תתבקשו למסור, בין השאר, פרטים אישיים שונים (כגון שם מלא, כתובת איש קשר, כתובת מייל, ודרכי ההתקשרות אתכם ועוד) כמו כן, ע”מ שתיהנו ממבצעים ומהנחות הניתנות לחברי מועדון אשר יתפרסמו מעת לעת עליכם לסמן את התיבה המתאימה במסך ההזמנה.

תנאי ומועדי התשלום מתבצעים בסיום ההזמנה באמצעות מסלקה קארד קום טרם אספקת ההזמנה בפועל.

לחשבון הסופי יצורפו דמי משלוח, דמי המשלוח בהם תחויבו יוצגו בגוף ההזמנה ובכל מקרה יוצגו בפניכם בעת האישור הסופי של פרטי ההזמנה.

לתשומת ליבכם – הסכום הסופי שבו תחויבו בגין הזמנתכם הינו בהתאם להזמנת המוצרים שביצעתם באתר

יתכנו מקרים כי בעת ליקוט המוצרים למשלוח הסכום הסופי שבו חויבתם בהזמנה ישתנה, דבר בנובע באספקת מוצר חלופי, שינוי בגודל/משקל של מוצרים הנמכרים וכדומה, במקרים אילו מנדי תעמוד לשירותכם ותודיע לכם טלפוניתSMS/ השליח המביא את המשלוח על כל שינויי ולקבל את הסכמתכם מראש להחלפת המוצר.

 

עדכון מחירים

מנדי זכאית לשנות את מחירי המוצרים כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

מנדי באינטרנט מציע למכירה מגוון של מוצרים. לצד כל מוצר מוצג באתר מנדי באינטרנט מחירו המעודכן בעת ביקורכם באתר. מחיר זה תקף עד לשעת חצות ביום ההזמנה בלבד. המועד הקובע לפיו יקבע מחיר המוצר הינו מועד ביצוע ההזמנה באתר ובידכם מס’ הזמנה.

בכל מקרה מובהר, כי המחיר הקובע הנו מחיר המוצר המופיע באתר ולא המחיר שיופיע (אם יופיע) על מדבקת מחיר המוטבעת על המוצר.

 

מע”מ

כל המחירים המפורטים באתר מנדי באינטרנט נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ אם הוא חל לפי הדין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.

 

אמצעי תשלום

אתר מנדי באינטרנט מכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידכם, התשלום מתבצע באמצעות אתר חיצוני – חברת הסליקה קארד קום ובכפוף לתנאי חברת הסליקה

מנדי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר מנדי באינטרנט, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שמנדי מכבדת.

 

מבצעים והטבות

אתר מנדי באינטרנט מציע לעתים מבצעים או הטבות או קופונים ללקוחותיו באמצעות עדכונים במייל או באתר הבית

מנדי רשאית בכל עת להפסיק את המבצעים, הטבות והקופונים אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. המבצעים תקפים לפי התאריכים שיצוינו או עד גמר המלאי

במבצעים בהם משתתפים מספר מוצרים בעלי מחיר שונה, ההטבה תינתן עבור וביחס למוצר הזול מבניהם.

רישום למועדון הלקוחות של מנדי לקבלת מבצעים או הטבות או קופונים או ניוז-לייטר באמצעות רישום באתר הבית.

 

ליקוט ומשלוח

המוצרים שהזמנתם יסופקו לכם באמצעות שליח למקום מגוריכם בהתאם לאזורי וזמני החלוקה שנקבעו.

מנדי אינה חוסכת במאמצים כדי לספק לכם מוצרים טריים מאיכות טובה ולספק את כל המוצרים שהזמנתם.

המוצרים ייארזו באריזות ניילון או בכל אריזה סבירה אחרת. המוצרים והמצרכים שהזמנתם יסופקו לכם במצבם כפי שהוא. (As Is) בכפוף לקיומם במלאי בעת ליקוט המוצרים למשלוח

 

אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי המוצרים קיים בעת ההזמנה.מוצרים שאזלו – מנדי אינה חייבת לספק ולא תספק מוצרים שלא יימצאו במלאי בעת הליקוט. כמובן שלא תחויבו עבור מוצרים שלא יסופקו בפועל. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנדי ו/או מי מטעמה בגין מוצרים שלא סופקו. מנדי תעמוד לשירותכם ותודיע לכם טלפונית/SMS/ השליח המגיע עם המשלוח על כל שינויי בהזמנה לקבל את הסכמתכם מראש להחלפת מוצר.

 

מועדי אספקה

המוצרים יסופקו בהתאם למען ולפרטי התקשרות שיימסר על ידיכם במועד ההזמנה ומועד האספקה יתואם עמכם מראש בין יום / יומיים טרם אספקת ההזמנה ובכפוף לתנאי משלוח בהתאם לאזורי החלוקה.

יש להיות זמינים בטלפון נייד על מנת לאפשר לשליח להתקשר להסברים או שינויים פתאומיים שחלים.

אם בעת אספקת המשלוח לא תהיו נוכחים במקום, אתם מסכימים בזאת שהמשלוח יימסר לידי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת – או יושאר בסמוך לדלת הבית, אם איש אינו נוכח. האחריות, במקרה זה, לטריות המוצרים ומועד תפוגתם, תחול עליכם בלבד. מנדי ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לאובדן, קלקול, שבר או ליקוי שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת מענך.

אנו מגיעים עם רכבים ולא אופנועים, אם בעת הגעת השליח למקום לא תהיה חניה חוקית (בתשלום של עד 5 ש”ח) את/ה מסכימים לרדת/ לצאת ולפגוש את השליח בנקודה בה יוכל לעמוד עם הרכב למספר דק.’

 

שינויים וביטולים

מנדי עושה מאמץ לאפשר לכם לשנות את פרטי הזמנתכם או לבטלה. לא בכל רגע ניתן לבצע שינויים כאמור. ההוראות הבאות קובעות באיזה אופן ומתי תוכלו לשנות את ההזמנה, להחליף או לבטל פריטים ומוצרים שהזמנתם ואף לבטל את ההזמנה. כל בקשה לשינוי כאמור יש ליצור עמנו קשר בטלפון 055-6665712 או בהודעת SMS לטלפון הנ”ל או בצור קשר באתר הבית, בעת הפניה תתבקשו להזדהות באמצעות שם מלא  מספר טלפון ומספר הזמנה. אתם רשאים לשנות את הזמנתכם או לבטלה עד למועד ליקוט את המוצרים שהזמנתם והכנתם למשלוח. במקרה זה ישקף החשבון לתשלום את השינויים שביצעתם.

.

ביטול הזמנה כרוך בתשלום של 5% ממחיר ההזמנה או בסך 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

לא ניתן לבטל הזמנה או לשנות את ההזמנה יום לפני / ביום מועד המשלוח לאחר תיאום טלפוני.

לא ניתן לבטל הזמנה לאחר יציאת השליח עם המשלוח ולפיכך תחויבו מלוא תשלום ההזמנה.

 

לאחר מועד האספקה


לאחר קבלת המשלוח לא ניתן לשנות את הזמנתכם, ניתן לבצע הזמנה חדשה באתר מנדי באינטרנט

באי קבלת המשלוח במועד שתואם מראש תחויבו במלוא תשלום ההזמנה.

 

אבטחת מידע

מנדי תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע באתר מנדי באינטרנט הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי מנדי איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים לרבות שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר מנדי באינטרנט. לפיכך, מנדי באינטרנט לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת מנדי.

מנדי מתחייבת שלא להעביר פרטי לקוחות לצד ג’ (למעט הדרוש לחברת הסליקה). 

 

אחריות

חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה באתר מנדי באינטרנט, למעט מחירם, מקבלת מנדי מיצרני המוצרים והיא מזינה אותו אל האתר כפי שהוא (AS IS). מנדי אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכיכם או לתיאורם.

כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין מראהו במציאות, בין השאר בגלל העובדה שהתמונות מוצגות לנגד עיניכם על גבי מסך המחשב ורוכש לא תהיה תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.

מנדי לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לכם במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים, אשר סופקו לכם היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים – אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של מנדי. במקרה זה תהיה אחריות מנדי מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר. במקרה הצורך, מנדי תסייע ללקוח בפנייה ליצרן.

השירות באתר מנדי באינטרנט ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS). לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנדי ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצורכיכם ולדרישותיכם. 

 

.

מנדי עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר מנדי באינטרנט. יחד עם זאת, מנדי אינה מתחייבת שהשירות באתר מנדי באינטרנט לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.

 

במסגרת הביקור באתר מנדי באינטרנט לעיתים יוצג בפניכם מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה ממנדי ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, מנדי אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכלו לבוא למנדי ו/או מי מטעמה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באמצעות מנדי באתר מנדי באינטרנט ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

 

מנדי לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מנדי באינטרנט או בעקבות ביקורכם באתר.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מנדי באינטרנט, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של מנדי בלבד, או של צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי, תוכן, כתבה, יישום, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קובץ תוכנה וכל חומר אחר בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר מנדי באינטרנט, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו שייך באופן בלעדי למנדי.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מנדי מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.

אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין מנדי לבין אותם צדדים.

איסור שימוש מסחרי

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות המוצרים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של מנדי בכתב ומראש.

 

שינויים באתר ובשירות

מנדי רשאית לשנות, מעת לעת, תנאים אלה, בלי להודיע על כך מראש. התנאים החדשים יפורסמו באתר מנדי באינטרנט וייכנסו לתוקף לאחר פרסומם כאמור

מנדי תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, בלא צורך להודיע לכם על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנדי בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר מנדי באינטרנט ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית השלום בכפר סבא.